Végrehajtás felfüggesztése – milyen esetekben kérhető?

Végrehajtás felfüggesztése – további lehetőségek

Méltányossági kérelem (Vht.) 48.§(3) és (5) bekezdése alapján azaz végrehajtás felfüggesztése adós kérelmére

Ahogy arról részletesen korábbi cikkünkben írtunk, a Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem alapján a bíróság a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII.törvény (Vht.) 48.§(3) és (5) bekezdése alapján kivételesen akkor függesztheti fel, ha az adós a felfüggesztésre okot adó méltányolható körülményt hoz fel és azt igazolta és az adóst korábban nem sújtották rendbírsággal. A méltányolható körülmények körében kiemelten értékeli a bíróság az adós által eltartásra köteles és tartásra szoruló személyek számát, az adós vagy az általa eltartott személy tartós és súlyos betegségét, s a végrehajtási eljárás során bekövetkezett és az adóst is sújtó természeti katasztrófát. (Részletek itt)

Jogorvoslat kapcsán

Több esetben is szóba jöhet a végrehajtás felfüggesztése, ha az alábbi jogorvoslatok valamelyikével él adós. A végrehajtás felfüggesztése kérhető, ha a végrehajtható okirat, vagy végrehajtó intézkedése ellen jogorvoslattal éltek, azaz pl. végrehajtási lap visszavonását, végrehajtási záradék törlését kérték vagy végrehajtási kifogást terjesztettek elő (Vht. 49.§(1) bekezdés). Ilyen eset például, ha a végrehajtási záradék, vagy végrehajtási lap a törvény megsértésével lett kiállítva. Záradékolás esetén (azokban az ügyekben, ahol közjegyző végrehajtási záradék kiállításával rendelte el a végrehajtást) érdemes megvizsgálni, hogy a végrehajtható okirat kiállításának alapjául szolgáló közjegyzői okirat megfelel-e a jogszabályi előírásoknak (felmondás, tanúsítvány, jegyzőkönny).

Peres eljárások során

A végrehajtás felfüggesztése kérhető azokban az esetekben is, amelyekben a Pp. (polgári perrendtartás szabályai) vagy más törvény lehetővé teszi (Vht. 49.§(2) bekezdés). Ilyen eset pl. az igazolási kérelem előterjesztése, határozat kiegészítése. Számos, Pp. által meghatározott esetben azonban a felfüggesztés iránti kérelmet nem külön, nemperes eljárásban kell előterjeszteni, hanem azt a perbíróságtól (amely bíróságon a per folyamatban van) kell kérelmezni és ő fog dönteni a kérelemről. Ez az eset áll fenn pl. perújítás, felülvizsgálati kérelem esetén. A felfüggesztési kérelemben feltétlenül meg kell jelölni, hogy milyen okok, körülmények alapján kérik az eljárás felfüggesztését.

Abban az esetben is kérhetjük a végrehajtás felfüggesztését, ha például elévülés miatt végrehajtás megszüntetése iránti pert indítottunk. A pert a végrehajtási jog elévülése esetén indíthatjuk meg, erről bővebben itt olvashat.

végrehajtás felfüggesztés dr. Hegedűs Barnabás ügyvéd 06 20 513 7364

Tetszett a cikk? Oszd meg Facebook-on:

Megosztás itt: facebook

Kapcsolódó cikkek

Megérdemli a szakszerű képviseletet

Kérje szakembereink segítségét