Végrehajtás felfüggesztés – adós kérelmére

Végrehajtás felfüggesztés módja ha gyermek, vagy beteg van a családban

Itt megmutatjuk, hogyan lehet a végrehajtást felfüggeszteni abban az esetben, ha az adósnak kiskorú, vagy eltartásra szoruló gyermekei vannak, illetve ha az adós vagy eltartottja tartós, súlyos beteg. A felfüggesztés kiterjed az ingatlan árverésre és a jövedelem letiltásra is. Végrehajtás felfüggesztés itt

Végrehajtás felfüggesztése adós kérelmére a Vht 48.§ alapján

Vht. 48. §-ának (5) bek.  „A bíróság a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülmények körében kiemelten értékeli különösen az adós által eltartásra köteles és tartásra szoruló személyek számát, az adós vagy az eltartott személy tartós és súlyos betegségét, a végrehajtási eljárás során bekövetkezett és az adóst is sújtó természeti katasztrófát.”

A jogszabály szerint a végrehajtás felfüggesztésére csak különösen indokolt esetben és átmeneti jelleggel kerülhet sor, az eljárás felfüggesztése pedig a bíróság mérlegelésétől függ. Adós kérelmére csak kifejezetten méltányolható körülmények fennállása esetén lehet a végrehajtási eljárást felfüggeszteni.

A végrehajtás felfüggesztési kérelem olyan beadvány, amit adós (vagy adós jogi képviselője) ír meg és terjeszt elő a végrehajtást elrendelő bíróságon, melynek célja a végrehajtás felfüggesztése maximum 6 hónapra. A kérelemben elő kell adni és igazolni azokat a tényeket és méltányolható körülményeket, amelyek fennállása esetén a bíróság a végrehajtás felfüggesztését elrendelheti. Érdemes a végrehajtás felfüggesztési kérelemben előadni azokat a körülményeket is, amelyek a fizetési nehézség átmeneti jellegét támasztják alá és tájékoztatni a bíróságot arról, hogy a végrehajtás felfüggesztés milyen módon járul hozzá (annak ideje alatt) a fennálló tartozásunk rendezéséhez. A bírói gyakorlat nem egységes, egyes bíróságok nagyvonalúan, míg mások kifejezetten szőrös szívűen bánnak az adósi kérelmekkel.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény (Vht.) néhány konkrét méltányolható körülményt külön is nevesít, amelyek fennállását a bíróság kiemelten értékeli. Ezek megléte esetén érdemes végrehajtás felfüggesztési kérelmet terjeszteni a bíróság elé.

vegrehajtas_felfuggesztes3.png

Kiskorú, vagy eltartásra szoruló családtagok

A Vht. 48. §-ának (5) bekezdése alapján a bíróság a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülmények körében kiemelten értékeli különösen az adós által eltartásra köteles és tartásra szoruló személyek számát.

Amennyiben tehát az adósnak kiskorú, vagy tanuló gyermekei vannak, úgy a jogszabály szerint fennállnak a felfüggesztés alapjául szolgáló méltányolható körülmények. Lehetősége van a végrehajtás felfüggesztését kérelmezni a végrehajtást elrendelő bíróságnál.

vegrehajtas_felfuggesztes_4.jpeg

Adós, vagy eltartottja tartós, súlyos beteg

A fenti jogszabály szerint továbbá a bíróság a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülmények körében kiemelten értékeli különösen az adós vagy az eltartott személy tartós és súlyos betegségét.

Ha adós, vagy gyermeke, illetve az eltartása alatt álló valamely személy tartós, súlyos betegségben szenved, akkor szintén fennállnak azok a méltányolható körülmények, amely alapján a fenti jogszabály lehetőséget ad a végrehajtás felfüggesztésére. Azokban az esetekben tehát ahol adós, vagy családtagja tartós, súlyos beteg, kérhető a végrehajtás felfüggesztése. 

vh_felfuggesztes_8.jpegTermészeti katasztrófa

Ritkábban előforduló, ám a törvény szerinti méltányolható körülmény, a végrehajtási eljárás során bekövetkezett és az adóst is sújtó természeti katasztrófa. 

Amennyiben tehát a fenti méltányolható körülmények fennállnak és az adós a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt igazolta, a bíróság adós kérelmére a végrehajtást legfeljebb 6 hónapra felfüggesztheti. 

Fontos feltétel, hogy a végrehajtás felfüggesztés csak abban az esetben adható meg, ha az adóst a végrehajtási eljárás során korábban nem sújtották rendbírsággal.

A főbb méltányolható körülmények tehát: 

– ha adósnak kiskorú, tanuló, vagy egyéb eltartásra szoruló személyről kell gondoskodnia (esetleg idős, beteg szülő, gondnokolt személy, stb.)

– adós, vagy eltartottja valamilyen tartós, súlyos betegségben szenved

– adóst természeti katasztrófa sújtotta.

Amennyiben tehát ezen körülmények bármelyike az Ön esetében fennáll, a Vht. 48.§ alapján lehetősége van a végrehajtás felfüggesztésére. Kérelemre a végrehajtást a bíróság egy alkalommal maximum 6 hónapra felfüggesztheti

Ha a végrehajtás a Vht. 48. § alapján felfüggesztésre kerül:

– munkabére felszabadul a letiltás alól

– ingatlanárverést nem tűznek ki, ha folyamatban volt (a felfüggesztés idejére) lekerül az online árverési oldalról

– a felfüggesztés kiterjed az ingó vagyontárgyak (pl.: gépjármű) és ingatlan árverési hirdetmény elkészítésére is

– az adós időt és lehetőséget nyer arra, hogy vagyonának, jövedelmének megtartása mellett a felfüggesztés idejét felhasználva végleges megoldás kerüljön kidolgozásra.

552f8cd0-fc12-4852-969a-a5006feebd19.jpeg


Amennyiben segítséget szeretne kérni a végrehajtás felfüggesztési kérelem elkészítéséhez, kattintson ide
 

 Még több info a témában és ingyenes ebook itt 

Tetszett a cikk? Oszd meg Facebook-on:

Megosztás itt: facebook

Kapcsolódó cikkek

Elévülés (tartozás elévülése)

Ebben az írásban igyekeztünk összefoglalni minden lényeges, gyakorlati információt az elévülésről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követeléskezelő keresett meg régi, elévülés gyanús tartozással. Itt minden kérdésére választ kaphat.Van-e tennivalóm ha elévült a tartozásom?

Megérdemli a szakszerű képviseletet

Kérje szakembereink segítségét