Magáncsőd

Rövid összefoglaló a Természetes Személyek Adósságrendezéséről szóló törvényről

Kedves Barátunk, Ügyfelünk!

Amennyiben szabadulna adósságától, esetleg megoldást keres a végrehajtási eljárással szemben, szeretnénk figyelmébe ajánlani egy ingyenesen igénybe vehető, kiváló, törvény adta lehetőséget, a magáncsőd intézményét. A magánszemélyek adósságkezeléséről szóló 2015. évi cv törvény (továbbiakban “Are. törvény”) méltatlanul kevés nyilvánosságot kapott a médiában. A törvény többször is módosításra került, mire jelenlegi állapotában valóban alkalmassá vált az adósságcsapdából való kitöréshez.

Az Are (magáncsőd, családi csődvédelem) több okból is megfontolandó minden arra jogosult, adóssággal küzdő magánszemély számára.

Ebben a tájékoztatóban három lényeges előnyét szeretnénk röviden összefoglalni.

1. Végrehajtás alatt álló, vagy azzal fenyegető ügyekben

Végrehajtás, kényszerértékesítés (árverés) nem indítható, folyamatban lévő végrehajtás felfüggesztésre kerül.

2. Megvalósulhat az eladósodott magánszemélyek adósságcsapdából való kikerülése

A csődvédelem alatt álló adós nincs többé egyoldalúan kiszolgáltatva hitelezője önkényének, erőfölényének. Az eljárás keretében ugyanis állami felügyelet mellett megvalósul az adós érdekeinek védelme is. A bank nem tehet azt amit akar, az eljárás korlátok közé szorítja a hitelezőt is.

3. Méltányos adósságrendezés

Felvett 10 Ft-ot, visszafizetett 15-öt és még mindig 20-szal tartozik? Ismerős?

Bírósági adósságrendezési eljárás folyamán a fizetési kötelezettség megállapításakor az adós életkörülményeit, jövedelmi viszonyait is figyelembe veszik. Az így meghatározott törlesztőrészletek 5 éven át történő teljesítését követően a továbbiakban fennmaradó tartozások alól adóst a bíróság mentesíti.

Amennyiben Ön bekapcsolódik az adósságrendezési eljárásba az Önnel szemben indított végrehajtás azonnal felfüggesztésre kerül!

A magáncsőd törvény az eladósodott magánszemélyek adósságcsapdából való kikerülését célzó új jogintézmény. Magáncsődvédelem alatt az adós és hitelezőik érdekeinek összehangolásával, állami felügyelet mellett valósul meg az adósságok rendezése, oly módon, hogy annak eredménye az adósságcsapdából történő kikerülés.

Magáncsődvédelmet az olyan adós kezdeményezhet, akinek vagyona és törlesztésre fordítható jövedelme nem elégséges a felhalmozott adósságával kapcsolatos törlesztési kötelezettségének teljesítésére. A magáncsődvédelem alatt úgy történik meg az adósságok rendezése, hogy az adós fizetési képességének helyreállítása a cél.

Bírósági eljáráson kívüli megállapodás

A bírósági eljáráson kívüli adósságrendezési eljárás alkalmas arra, hogy az adós hosszadalmas bírósági eljárás nélkül érje el a tartozásai átütemezését és az esetleges fizetési könnyítéseket vagy más olyan megoldást, amely a fizetési nehézségeit csökkenti.

Bírósági adósságrendezési eljárás

Ha a bíróságon kívül nem jön létre az adós és a hitelezők között megállapodás, akkor az adósságrendezés az adós feletti állami felügyelet mellett, bírósági polgári nemperes eljárás keretében folytatódik. Ott is megkísérli az adós mellé kirendelt családi vagyonfelügyelő az adós és a hitelezők között az egyezség létrehozását, erre vonatkozóan részletes feltételrendszert szabályoz a törvény. Egyezségkötés hiányában a törvényben meghatározott követelményeket érvényesítő bírósági határozattal történik meg az adós vagyonának és jövedelmének a hitelezők közötti felosztása oly módon, hogy az adós és családja lakhatásához, mindennapi életviteléhez, az önálló vállalkozása folytatásához minimálisan szükséges vagyon és jövedelem az adós számára visszahagyásra kerül.

Az adósságrendezési eljárás keretében még a jelentősen eladósodott családok számára is nagyobb lehetőség kínálkozik a méltányolható mértékű és értékű lakástulajdon megtartására, mint az ilyen eljáráson kívül, de ennek mindenképpen az a feltétele, hogy az adós törlesztőképességet tudjon igazolni, és az egyéb nagy értékű vagyontárgyának értékesítéséből származó bevételt a hitelezők számára adja át.

A magáncsőd eljárás alatt a bíróság feladatainak ellátását a Családi Csődvédelmi Szolgálat által kijelölt családi vagyonfelügyelők segítik. Feladatuk a bírósági döntéshozatal előkészítése, támogatása, az adós pénz- és vagyongazdálkodásának felügyelete, az adós esetleges visszaélései esetén eljárások kezdeményezése, a hitelezők számára a követeléseik nyilvántartásával, azok kezelésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása, a magáncsőd-egyezség előkészítése, az egyezségkötési eljárás lebonyolítása, az egyezségben, illetve (sikertelen egyezségkötési kezdeményezés esetén a bírósági adósságtörlesztési határozatban) meghatározott vagyontárgyak jogszabályban szabályozott, ellenőrizhető, nyilvános értékesítése, az értékesítési bevétel hitelezők közötti felosztása.

Az adóst a csődegyezségben vagy bírósági adósságtörlesztési határozatban megállapított kötelezettségek végrehajtását követően és a törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén a bíróság mentesíteni fogja a fennmaradó tartozásai megfizetése alól, adós tehát érdekelt a csődegyezség betartásában, teljesítésében. Az adósságrendezés időszaka nem lehet több 5 évnél, kivételesen méltányolható esetben lehet ezt legfeljebb 2 évvel meghosszabbítani. Az eljárás megszüntetését vagy befejezését követően az adós újabb csődvédelmet leghamarabb csak 10 év múlva kezdeményezhet.

Érdekel, segítséget kérek hozzá!

Részletes ismertető