Így lehet a végrehajtási eljárást leállítani (6+1 lehetőség)

Itt megmutatjuk hogyan lehet a megindult végrehajtási eljárást leállítani, felfüggeszteni, megszüntetni. Nagyon értékes információk, érdemes figyelmesen végigolvasni.

Bár a végrehajtói kar elnöke és több más végrehajtó is előzetes letartóztatásban van az évszázad végrehajtói botránya miatt, amiről korábbi cikkeinkben beszámoltunk, ez azonban a végrehajtási eljárások lefolytatására nincs hatással, a végrehajtási eljárások nem szünetelnek.

Nagyon fontos tehát, hogy aki végrehajtás alá került kisebb vagy nagyobb ügyei miatt, keresse a lehetőséget a vele szemben megindult végrehajtási kényszerintézkedések megállítása érdekében. Itt mutatunk 6+1 jogi lehetőséget a végrehajtás leállításra vonatokozóan.

Mivel a legtöbb adós nem rendelkezik speciális végrehajtásjogi és követeléskezelési szaktudással, melyek hiányában egy végrehajtási eljárás során komoly, gyakran életre szóló veszteségeket szenvednek el, ezért szeretnénk nekik segíteni ezzel az írással.

1: Végrehajtás felfüggesztés iránti kérelem – Vht. 48. §:

A A Vht. 48. §-ának (3) és (5) bekezdése szerint lehetőség van – bizonyos méltányolható körülmények fennállása esetén – adós kérelmére a végrehajtási eljárást maximum 6 hónapra felfüggeszteni.

Amennyiben ezek a törvény által meghatározott körülmények fennállnak adós életében, a bíróság döntése során ezeket kiemelten értékeli.

Ilyen esetek, ha az adós által eltartott személyek vannak (pl.: kiskorú, tanuló gyerekek, vagy más eltartásra szoruló családtag), az adós vagy eltartottjának súlyos és tartós betegsége, vagy az adóst sújtó természeti katasztrófa. Ezek rendszerint olyan körülmények, amelyek nem az adós hibájából erednek, illetve amelyek miatt a végrehajtás létfenntartásukat fenyegeti.

A Vht. 48. §-ának (3) és (5) bekezdése alapján „a bíróság a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülmények körében kiemelten értékeli különösen az adós által eltartásra köteles és tartásra szoruló személyek számát, az adós vagy az eltartott személy tartós és súlyos betegségét.”

Amennyiben ezen körülmények valamelyike fennáll, kérelemre a végrehajtást a bíróság maximum 6 hónapra  felfüggesztheti.

Az adós általános megélhetési nehézségei ugyanakkor a bírósági gyakorlat szerint nem számítanak mentő körülménynek.

2: Végrehajtási kifogás:

Vht 217. § (1) „A végrehajtónak a végrehajtási eljárás szabályait és a végrehajtási kifogást előterjesztő jogát vagy jogos érdekét lényegesen sértő intézkedése, illetőleg intézkedésének elmulasztása ellen a fél vagy más érdekelt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a végrehajtást foganatosító bírósághoz.” Amennyiben Ön a végrehajtó intézkedésével szemben végrehajtási kifogással él, akkor a kifogást elbíráló bíróság jogosult elrendelni a felfüggesztést az eljárás egészére vagy arra részére, amit a kifogás érint.

Fontos tehát alaposan átnézni, figyelemmel kísérni a végrehajtó tevékenységét és amennyiben abban hibát, szabálytalanságot találunk, éljünk végrehajtási kifogással.

3: Magáncsőd

Amennyiben Ön bekapcsolódik az adósságrendezési eljárásba, úgy az Önnel szemben indított végrehajtási eljárás azonnal felfüggesztésre kerül.

Végrehajtás alatt álló, vagy végrehajtással fenyegető ügyekben nem indítható és nem folytatható végrehajtási kényszercselekmény, kényszerértékesítés (árverés), a folyamatban lévő végrehajtási eljárások felfüggesztésre kerülnek. 

Amennyiben a magáncsőd/ családi csődvédelem intézménye felkeltette érdeklődését, látogasson el a Családi Csődvédelmi Szolgálat hivatalos honlapjára http://csodvedelem.gov.hu/gyik/, ahol részletes információkat találhat. Az eljárás igénybevétele ingyenes, jogi képviselet nem kötelező, de a tapasztalatok alapján az eljárásba való csatlakozás rendkívül összetett, bonyolult folyamat. A sikeres „felvétel” érdekében ajánlott szakmai segítséget igénybe venni.

4: Végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti per:

A végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti pereket mindig az adós indítja a végrehajtást kérő vagy jogutódja ellen azzal a céllal, hogy a bíróság az ellene folyamatban lévő végrehajtást szüntesse meg vagy korlátozza. Ha az adós az ellene elrendelt bírósági végrehajtást sérelmesnek tartja,  (bizonyos esetekben pl.: elévülés, követelés megszűnése, halasztás engedélyezése, beszámítás ) kérheti a megszüntetést, illetve a korlátozást.

A végrehajtás megszüntetése azt jelenti, hogy a végrehajtási eljárás véget ér, míg a végrehajtás korlátozása esetében az eljárás szűkebb körre korlátozva folyik tovább.

5: Igényper:

Felfüggesztésre kerülhet a végrehajtás, ha a végrehajtásban lefoglalt vagyontárgyra harmadik fél valamilyen címen (pl. tulajdonjog alapján) igényt tart, és ezért úgynevezett igénypert indít. Ebben az esetben a bíróság a végrehajtást felfüggesztheti a perrel érintett vagyontárgy vonatkozásában.

6: Egyéb polgári peres eljárások:

Előfordulhat az is, hogy olyan polgári per van folyamatban, amelynek a tárgya egy olyan jogviszony (pl. devizahitel szerződés), amely alapján már végrehajtási eljárás van folyamatban. Ilyen eset lehet például, ha egy közjegyzői okiratba foglalt szerződés érvényessége vitássá válik, miközben a szerződésből származó tartozás iránt már folyik a végrehajtás. Ilyen esetekben a bíróság a végrehajtási eljárást a per jogerős befejezéséig kérelemre felfüggesztheti.

+1: Végrehajtás felfüggesztés a covid veszélyhelyzet miatt – adós kérelmére

A médiában méltatlanul elhallgatták a (koronavírus) járvány okozta veszélyhelyzet során alkalmazható végrehajtás felfüggesztési lehetőséget, ami nem más, mint a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Veir. II.) alapján alkalmazható.

Ahogy fentebb már írtuk végrehajtási törvény (Vht. 48. §) eredendően tartalmaz méltányossági lehetőséget a végrehajtási eljárás felfüggesztésére.

Az újdonság ehhez képest, hogy a fenti kormányrendelet a járványügyi helyzet fennállása alatt kiterjeszti a méltányolható körülményeket a covid járványhelyzet okozta hátrányos élethelyzetre is:

10.§(2) „A végrehajtást foganatosító bíróság az adós kérelmére kivételesen akkor is felfüggesztheti a végrehajtást, ha az adós a járványügyi intézkedések miatt került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható.”

Ilyen például, ha valaki a járványhelyzet miatt veszítette el munkahelyét, vállalkozását, bevételi forrását, illetve a járványügyi intézkedések következtében létfenntartása vált veszélyeztetetté. Amennyiben tehát ezen körülmények fennállnak az Ön életében, a bíróság döntése során azt kiemelten értékeli.

Valóban felfüggesztésre kerültek a végrehajtások a koronavírus járvány miatt?

Fontos megérteni, hogy általánosságban véve a végrehajtási eljárások nem lettek felfüggesztve, csupán a végrehajtási cselekmények bizonyos része, mint például a magánszemélyek ingatlanjainak árverezése és a kilakoltatások. A végrehajtási eljárások lényegében ugyanúgy folytatódnak, azzal a kivétellel, hogy a végrehajtás alá került ingatlanok árverezésével egyenlőre várnak, azok a végrehajtói kar árverési oldalára a veszélyhelyzet megszűnéséig nem kerülnek fel, nem lehet licitálni rájuk. A végrehajtási eljárások nincsenek felfüggesztve tehát, a végrehajtó továbbra is tiltja a jövedelmeket, nyugdíjakat, inkasszálja a bankszámlákat, lefoglalja a gépjárműveket (de nem vonhatja ki a forgalomból).

Fontos:

A végrehajtó a jogszabályok által meghatározott keretek között köteles eljárni. Amennyiben a végrehajtó a végrehajtási eljárás szabályait, illetve az Ön jogos érdekeit lényegesen megsértette – végrehajtási kifogással élhet.

Amennyiben végrehajtási ügyben szüksége van segítségre, tanácsadásra, esetleg jogi képviseletre, keresse végrehajtási ügyekben járatos munkatársunkat itt:

végrehajtás leállítása

vagy emailben abankjogasz@gmail.com címen.

Tetszett a cikk? Oszd meg Facebook-on:

Megosztás itt: facebook

Kapcsolódó cikkek

Megérdemli a szakszerű képviseletet

Kérje szakembereink segítségét