Amit az elévülésről
feltétlen tudni kell 2024-ben

Lehet, hogy az Önnel szemben támasztott követelés már elévült? Elévülési idő.

Az elévülés, elévülési idő, adósság elévülése rendkívül fontos jogintézmény, amivel minden adósnak tisztába kellene lennie. Számos követeléskezelő cég igyekszik behajtani elévült követelést. Ebben az írásban segítünk eligazodni a témában, de amennyiben igényli konkrét segítséget is tudunk nyújtani az Ön számára az adósság elévülése és érvényesítése érdekében, hiszen ismerjük az elévülés érvényesítésének módjait akár végrehajtási szakaszban, vagy azon kívül.

Az elévülés (adósság elévülése) mára közismert, gyakran használt kifejezéssé vált, mégis rengeteg a félreértés körülötte. Az elévülés intézményének lényege, hogy amennyiben a jogosult nem fektet kellő hangsúlyt arra, hogy követelését érvényesítse viszonylag hosszú időn keresztül, úgy nem érdemli meg, hogy a bíróság segítséget nyújtson az igénye érvényesítéséhez. Ezen túl az elévülés megakadályozza azt is, hogy a jogosult követelését a végtelen ideig kamatoztassa.

Így a követelés időmúlás következtében válik behajthatatlanná, azaz egy elévült követelést bírósági eljárásban nem lehet érvényesíteni. (2013. évi V. törvény Ptk. 6:23. §). Ez nem jelenti azt, hogy a tartozás nem lehet valós és nem követelheti a jogosult – hiszen tartozunk – hanem arról van szó, hogy hatósági úton már nem behajtható!

Tévhitek az elévüléssel kapcsolatban

1. Az adósság elévülése a követelést megszünteti

Talán a legnagyobb tévhit az adósság elévülésével kapcsolatban – ahogy azt fentebb már tárgyaltuk – hogy az elévülési idő leteltével a követelés megszűnik. Az adósság elévülése a követelést nem szünteti meg, hanem csak a bírósági úton való érvényesíthetőségét zárja ki. Ennek legfontosabb következménye, hogy ha egy elévült követelést kifizetünk, akkor azt nem követelhetjük vissza, hiszen a tartozás nem szűnt meg. Ne lepődjünk meg tehát, ha például elévült követelés kifizetésére irányuló felszólítást kapunk. A bírósági úton való jogérvényesítés kizártsága ugyanis nem zárja ki, hogy elévülés esetén az elévült követelés jogosultja felszólító levelet küldjön az önkéntes teljesítés reményében.

2. Ha az elévülési idő eltelt, akkor nincs tennivalónk

Szintén nagyon gyakori tévhit, hogy az adósság elévülése után (pontosan az elévülési idejének letelte után) már nem kerülhet sor semmilyen jogi lépésre az adóssal szemben. A követelés elévülését a bíróság vagy más hatóság hivatalból nem vizsgálja, és nem veszi figyelembe. Azaz, ha az elévülésre az érintett nem hivatkozik az eljárás során, akkor születhet ellene marasztaló döntés és a tartozást be is hajthatják rajta. Amennyiben végrehajtás van folyamatban az elévült követelés miatt, úgy bírósági peres, vagy nem peres eljárás során érvényesíthető az elévülés. Ha nem indult végrehajtás az ügyben, akkor akár a jogosult nyilatkozata alapján is érvényre juttatható.

3. Az elévülési idő 5 év

Közszájon forog, hogy az elévülés ideje 5 év. Azonban kevesebben tudják, hogy nem minden igény elévülési ideje ugyanennyi. Például az elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződésekből eredő polgári jogi igények elévülési ideje 1 év. Ilyenek a mobiltelefon előfizetésekből, internet előfizetésekből eredő követelések. Szintén 1 év a parkolási pótdíj elévülési ideje.

3 év alatt évülnek el a közüzemi tartozások közül például a gázszolgáltatással és villanyáram szolgáltatással kapcsolatos követelések.
Vannak olyan igények is, amelyek viszont nem évülnek el. Ilyenek például a tulajdoni igények, amelyek elévülését törvény zárja ki.

4. Az elévülést a felszólítás már semmilyen esetben nem szakítja meg

Sokan tudják, hogy az új Polgári Törvénykönyv megváltoztatta az elévülési idő megszakadására vonatkozó szabályt. Az új Ptk. szerint a tartozás teljesítésére vonatkozó írásbeli felszólítás az elévülést nem szakítja meg, szemben a korábbi szabályozással. Azonban az új Polgári Törvénykönyv e szabálya a 2014. március 15-én és azt követően keletkezett tartozásokra vonatkozik, a régi Ptk. szerinti tartozásokra és felszólításokra nem.

Érdemes azt is figyelembe venni, hogy milyen elévülésről van szó. Ha például az adós ellen már bírósági végrehajtási eljárás folyik, akkor bármely végrehajtási cselekmény megszakítja az elévülést. Így végrehajtási eljárásban a bírósági végrehajtótól kapott felszólítás is alkalmas az adósság elévülése megszakítására.

5. Az elévülés kizárható

Időnként előfordul, hogy szerződésben a felek megpróbálják kizárni az elévülés lehetőségét. Azonban a törvény szerint az elévülést kizáró megállapodás semmis. Arra viszont van lehetőség, hogy a felek megállapodjanak az általánosnál rövidebb vagy hosszabb elévülési időben.

Sok esetben előfordul, hogy különféle társaságok nagyon is etikátlanul megszerzett és elképesztő összegekre kamatoztatott követeléseket akarnak rosszhiszemű módon behajtatni áldozataikon.

Ilyen esetekben mindenképp érdemes utána nézni, hogy az adósság elévülése bekövetkezett-e.

Ha igen, akkor feltétlenül éljen a lehetőséggel. Kérje szakember segítségét.

Amennyiben segítségre van szüksége elévüléssel kapcsolatban és tartozása meghaladja az 1 millió forintot, hívja a  : 06 20 513 7364 – es számot
vagy kattintson az online kapcsolatfelvétel elévülés érvényesítésében gombra, töltse ki az adatlapot és e-mailben hasznos tájékoztatót küldünk Önnek ami további segítségére lesz.

Több infó a témában itt:

 – Van-e tennivalóm ha elévült az adósságom?

– Mennyi az elévülési idő és honnan számítsam?

– Elévülési idők kisokos

Hogyan néz ki az együttműködés

Amennyiben szeretné segítségünket kérni az elévülés érvényesítésében az alábbi, rendkívül egyszerű módon teheti meg.
online-form

Megrendelőlap kitöltése

Ön kitölti és elküldi a megrendelő lapot online.

email-address

Megerősítő
e-mail

Automatikusan kiküldött e-mailben megerősítjük a megrendelést és elküldjük a fizetési adatokat.

contract

Megbízási
szerződés

Az ügyvédi megbízás (választása szerint) személyesen, vagy online is megköthető.

Elévülés
érvényesítése

149.900.- Ft + ÁFA

Egyszeri díj megbízáskor

6 hónapos jogi képviselet

Az ügy sikeres lezárását követően 20% sikerdíj, ami a megtakarított összegből számítandó.

A 6 hónapos jogi képviselet az alábbiakat tartalmazza:

  • Átvizsgáljuk ügyét elévülés szempontjából és ha megállapítható az elévülés, akkor érvényesítjük.
  • Jogi képviselet ellátása (jogi képviselője meghatalmazottként tárgyal, levelez a követeléskezelővel)
  • Jogi levelezések, végrehajtási eljárásban elévülés érvényesítése.
  • Telefonos, vagy személyes tárgyalások a követeléskezelővel
  • Telefonos konzultáció és jogi tanácsadás, illetve telefonos rendelkezésre állás hétköznapokon.

Online kapcsolatfelvétel elévülés érvényesítéséhez

Amennyiben elévüléssel kapcsolatban keres segítséget, vagy egy követeléskezelő régi, kétes tartozás miatt fizetési felszólítást küldött Önnek, segítünk.

Töltse ki a lenti adatlapot és munkatársunk visszahívja Önt.

Kérjük csak akkor töltse ki az adatlapot, amennyiben adóssága meghaladja az 1 millió forintot.

Az adatlap kitöltése után telefonon visszahívjuk

Sürgős ügyekben beadvány elkészítése akár 24 órán belül

Telefonos konzultáció