Amit az elévülésről
feltétlen tudni kell

Lehet, hogy az Önnel szemben támasztott követelés már elévült?

Számos követeléskezelő cég igyekszik behajtani elévült követelést. Ebben az írásban segítünk eligazodni a témában, de amennyiben igényli konkrét segítséget is biztosítunk az Ön számára az elévülés érvényesítése érdekében. Jogászaink nagyon határozottak és tapasztaltak az elévülés érvényesítésében. 

Az elévülés mára közismert, gyakran használt kifejezéssé vált, mégis rengeteg a félreértés körülötte. Az elévülés intézményének lényege, hogy amennyiben a jogosult nem fektet kellő hangsúlyt arra, hogy követelését érvényesítse viszonylag hosszú időn keresztül, úgy nem érdemli meg, hogy a bíróság segítséget nyújtson számára az igénye érvényesítéséhez.

Így, időmúlás következtében teszi behajthatatlanná a követelést, tehát az elévült követelést bírósági eljárásban nem lehet érvényesíteni. Ez nem jelenti azt, hogy a tartozás nem valós és nem követelheti a jogosult – hiszen tartozunk – hanem arról van szó, hogy jogi eszközökkel már nem behajtható!

Az elévülés jó dolog. Ha a feltételei bekövetkeztek és sikerült érvényesíteni, akkor két dolgot tehetünk:

Tévhitek az elévüléssel kapcsolatban

1. Az elévülés a követelést megszünteti

Talán a legnagyobb tévhit az elévüléssel kapcsolatban – ahogy azt fentebb már tárgyaltuk – hogy az elévülés idejének leteltével a követelés megszűnik. Az elévülés a követelést nem szünteti meg, hanem csak a bírósági úton való érvényesíthetőségét zárja ki. Ennek legfontosabb következménye, hogy ha egy elévült követelést kifizetünk, akkor azt nem követelhetjük vissza, hiszen a tartozás nem szűnt meg. Ne lepődjünk meg tehát (és főleg ne háborodjunk fel!), ha például elévült követelés kifizetésére irányuló felszólítást kapunk. A bírósági úton való jogérvényesítés kizártsága ugyanis nem zárja ki, hogy az elévült követelés jogosultja felszólító levelet küldjön az önkéntes teljesítés reményében.

2. Ha az elévülési idő eltelt, akkor nincs tennivalónk

Szintén nagyon gyakori tévhit, hogy a tartozás elévülési idejének letelte után már nem kerülhet sor semmilyen jogi lépésre az adóssal szemben. A követelés elévülését a bíróság vagy más hatóság hivatalból nem vizsgálja, és nem veszi figyelembe. Azaz, ha az elévülésre az érintett nem hivatkozik az eljárás során, akkor születhet ellene marasztaló döntés és a tartozást be is hajthatják rajta. Amennyiben végrehajtás van folyamatban az elévült követelés miatt, úgy bírósági peres, vagy nem peres eljárás során érvényesíthető az elévülés. Ha nem indult végrehajtás az ügyben, akkor akár a jogosult nyilatkozata alapján is érvényre juttatható.

3. Az elévülési idő 5 év

Közszájon forog, hogy az elévülés ideje 5 év. Azonban kevesebben tudják, hogy nem minden igény elévülési ideje ugyanennyi. Például az elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződésekből eredő polgári jogi igények elévülési ideje 1 év. Ilyenek a mobiltelefon előfizetésekből, internet előfizetésekből eredő követelések. Szintén 1 év a parkolási pótdíj elévülési ideje.

3 év alatt évülnek el a közüzemi tartozások közül például a gázszolgáltatással és villanyáram szolgáltatással kapcsolatos követelések.
Vannak olyan igények is, amelyek viszont nem évülnek el. Ilyenek például a tulajdoni igények, amelyek elévülését törvény zárja ki.

4. Az elévülést a felszólítás már semmilyen esetben nem szakítja meg

Sokan tudják, hogy az új Polgári Törvénykönyv megváltoztatta az elévülési idő megszakadására vonatkozó szabályt. Az új Ptk. szerint a tartozás teljesítésére vonatkozó írásbeli felszólítás az elévülést nem szakítja meg, szemben a korábbi szabályozással. Azonban az új Polgári Törvénykönyv e szabálya a 2014. március 15-én és azt követően keletkezett tartozásokra vonatkozik, a régi Ptk. szerinti tartozásokra és felszólításokra nem.

Érdemes azt is figyelembe venni, hogy milyen elévülésről van szó. Ha például az adós ellen már bírósági végrehajtási eljárás folyik, akkor bármely végrehajtási cselekmény megszakítja az elévülést. Így végrehajtási eljárásban a bírósági végrehajtótól kapott felszólítás is alkalmas az elévülés megszakítására.

5. Az elévülés kizárható

Időnként előfordul, hogy szerződésben a felek megpróbálják kizárni az elévülés lehetőségét. Azonban a törvény szerint az elévülést kizáró megállapodás semmis. Arra viszont van lehetőség, hogy a felek megállapodjanak az általánosnál rövidebb vagy hosszabb elévülési időben.

Sok esetben előfordul, hogy különféle társaságok nagyon is etikátlanul megszerzett és elképesztő összegekre kamatoztatott követeléseket akarnak rosszhiszemű módon behajtatni áldozataikon.

Ilyen esetekben mindenképp érdemes utána nézni, hogy az elévülési idő beállt-e.

Ha igen, akkor feltétlenül éljünk a lehetőséggel. Kérjen segítséget munkatársunktól.

Amennyiben segítségre van szüksége elévüléssel kapcsolatban és tartozása meghaladja az 1 millió forintot, hívja a  : 06 30 849 4504 – es számot
vagy kattintson az online segítségkérés elévülés érvényesítésében gombra, töltse ki az adatlapot és e-mailben hasznos tájékoztatót küldünk Önnek ami segítségére lesz.

Több infó a témában itt (Van-e tennivalóm ha elévült az adósságom?)

Hogyan néz ki az együttműködés

Amennyiben szeretné segítségünket kérni az elévülés érvényesítésében az alábbi, rendkívül egyszerű módon teheti meg.
online-form

Megrendelőlap kitöltése

Ön kitölti és elküldi a megrendelő lapot online.

email-address

Megerősítő
e-mail

Automatikusan kiküldött e-mailben megerősítjük a megrendelést és elküldjük a fizetési adatokat.

contract

Megbízási
szerződés

Elkészítjük a megbízási szerződést és a meghatalamazást, amit Ön aláírva visszaküld hozzánk.

Elévülés
érvényesítése

149.900.- Ft

Egyszeri díjunk megbízáskor

6 hónapos jogi képviselet

Az ügy sikeres lezárását követően 20% sikerdíjat kérünk, ami a megtakarított összegből számítandó.

A 6 hónapos képviselet az alábbiakat tartalmazza:

  • Megvizsgáljuk az ügyet elévülés szempontjából és ha megállapítható az elévülés, érvényesítjük azt.
  • Képviselet ellátása (meghatalmazottként tárgyalunk, levelezünk, ellátjuk képviseletét a követeléskezelőnél)
  • Jogi levelezések, egyezségkötést célzó ajánlatok kidolgozása, szükség esetén nem peres bírósági, közjegyzői, végrehajtói eljárásokhoz beadványok elkészítése stb., ügyvédi feladatok elvégzése
  • Telefonos, vagy személyes tárgyalások a követeléskezelővel
  • Ügyfeleink részére telefonos konzultációs és jogi tanácsadási lehetőséget, illetve telefonos rendelkezésre állás hétköznapokon.
  • Elévülés érvényesítése, vagy peren kívüli egyezségkötés

Online segítségkérés

Amennyiben elévüléssel kapcsolatban keres segítséget, vagy egy követeléskezelő régi, kétes tartozás miatt fizetési felszólítást küldött Önnek, segítünk.
Töltse ki a lenti adatlapot és munkatársunk 24 órán belül visszahívja és megvizsgálja, hogy tartozása elévült-e.

Az adatlap kitöltése után 24 órán belül telefonon visszahívjuk

Sürgős ügyekben beadvány elkészítése 24 órán belül

Ingyenes konzultáció telefonon