Amit a meghosszabbított törlesztési moratóriumról tudni kell

A moratórium meghosszabbításra került 2021. június 30-ig.

Kik vehetik igénybe?

1: Munkanélküliek, aki a törvény hatályba lépése napján, illetve 2021 első felében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerint álláskeresőnek minősülnek.

2: A gyermeket várók és nevelők. Gyermeknek számít a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint mindaz, aki az adós vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, és a 25. életévét még nem töltötte be vagy megváltozott munkaképességű gyermek, és az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

3: Nyugdíjasok, akik a törvény hatályba lépése napján saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesülnek, illetve 2021 első felében válnak nyugellátásra jogosulttá.

4: Közfoglalkoztatottak (vagyis közmunkások).

Amennyiben az adott hitelnek több adósa van, elégséges, ha csak az egyik adóstárs tartozik a fenti kategóriák valamelyikébe.

Vállalkozások is igénybe vehetik a meghosszabbítást

Azok a cégek élhetnek vele, amelyek a kormányrendelet meghatározása alapján a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozásnak minősülnek és ha ezt az adós a hitelezőnél írásban kéri. A hiteltörlesztési moratóriumra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a szerződés azonosításához szükséges adatokat, továbbá azokat az adatokat is, amelyek alapján megállapítható, hogy az adós a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozás meghatározásáról szóló kormányrendelet alapján jogosult a hiteltörlesztési moratórium igénybevételére.

A moratórium lényege

A szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap 2021. június 30-ig. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével ( fél év) meghosszabbodik. A fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződések 2021. június 30. napjáig meghosszabbodnak. A járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja a határidők módosulása. Nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.

A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. A kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is.

Milyen hitelekre vonatkozik a moratórium meghosszabbítása?

Január 1-je után is csak a 2020. március 18-án már fennállt szerződésekre vonatkozhat a moratórium. A hosszabbítás a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel rendelkező pénzügyi intézmények hiteleire és a diákhitelekre is kiterjed, a hitel- és pénzkölcsönök mellett a pénzügyi lízingre is.

A magáncsőd igénybe vevői és az eszközkezelősök:

Rájuk is vonatkozik a hosszabbítás: a hatályos, részletvételre irányuló, illetve lakásbérleti szerződéséből eredő vételárrészlet-fizetési, illetve bérletidíj-fizetési kötelezettség akként módosul, hogy a részletvevő, illetve a bérlő a szerződésből eredő vételárrészlet-fizetési, illetve bérletidíj fizetési kötelezettsége teljesítésére 2021. június 30-ig fizetési haladékot kap. A magáncsődben lévőkre is kiterjed a moratórium: kiterjed a főhitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított fizetési kötelezettségek teljesítésére is, a 2021. január 1. napja után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan.

A hitelező az adóssal kötött szerződést az adós fizetési kötelezettsége nem teljesítése miatt 2021. június 30. napjáig nem mondhatja fel.

Kapcsolódó cikkek

Kilakoltatások az elmúlt években – előzze meg!

A végrehajtók tájékoztatása alapján Budapesten történik magasan a legtöbb végrehajtás és kilakoltatás. Az adósok részéről rendkívül fontos lenne idejében felismerni, mikor vesz helyzetük olyan irányt,

Megérdemli a szakszerű képviseletet

Kérje szakembereink segítségét