A végrehajtás alól mentes jövedelem/juttatások

Jövedelem letiltás szabálya és a letiltás/végrehajtás alól mentes jövedelem és juttatások listája

Végrehajtás alól mentes továbbá a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely nem haladja meg a 60.000,- forintot. A munkabérből történő levonásnál a havi jövedelem nettó összeget kell alapul venni. Ebből az összegből általában legfeljebb 33%-ot, több tartozás esetén legfeljebb 50%-ot lehet levonni. A levonás után fennmaradó összegből korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely meghaladja a 200.000,-forintot.

A levonás (letiltás) során mentes a végrehajtás alól:

– a normál munkabérből 60.000,-Ft (Vht. 61. § – 63. §, 65. §)

– 13. havi nyugdíj

– a nemzeti gondozási díj és a hadigondozottak pénzbeli ellátása, valamint a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított kárpótlási célú életjáradék,

 időskorúak járadéka, 

– munkanélküliek jövedelempótló támogatása, 

– gyermekek otthongondozási díja, 

– ápolási díj, a tartós ápolást végzők időskori támogatása,

– anyasági támogatás,

– rokkantsági járadék,

– vakok személyi járadéka

– fogyatékossági támogatás

 egészségkárosodásra tekintettel járó keresetkiegészítés, az átmeneti keresetkiegészítés, a jövedelemkiegészítés, az átmeneti jövedelemkiegészítés, a bányászok egészségkárosodási járadéka,

 a törvényen alapuló tartásdíj, ideértve a bíróság által előlegezett gyermektartásdíjat is, 

– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényen alapuló gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,

 a nevelőszülő részére a gondozásába ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban lévő fiatal felnőtt ellátását szolgáló nevelési díjkülön ellátmány és családi pótlék,

 ösztöndíj

– kiküldetéssel, külszolgálattal és munkába járással összefüggő költségtérítés,

-a fogva tartott adós részére a kapcsolattartó által célzottan befizetett összeg,

Amennyiben a fenti juttatásokból a végrehajtó letiltást foganatosít, az adós a végrehajtó intézkedése ellen végrehajtási kifogással élhet.

Ha jövedelmét a végrehajtó letiltotta itt talál megoldásokat a végrehajtási eljárás felfüggesztésére, illetve

itt kérhet segítséget.

Tetszett a cikk? Oszd meg Facebook-on:

Megosztás itt: facebook

Kapcsolódó cikkek

Megérdemli a szakszerű képviseletet

Kérje szakembereink segítségét