Intrum Justitia Zrt.

Közmű-tartozások, befizetetlen telefon-, és internetszámlák, illetőleg más, egyéb magán és céges követelések mellett immár a hazai jelzáloghitel-adósságok vonatkozásában is óriási szerepet játszik Magyarország legnagyobb behajtó cége, az Intrum Justitita Zrt.

intrum justitia

Ugyan az Intrum Justitia Zrt. már korábban is részt vett a banki követelések hiteladósokkal szembeni érvényesítésében, az elmúlt hónapokban jelentősége mégis rendkívüli módon felértékelődött. Ennek oka, hogy az Erste Bank Zrt. egy tender keretében értékesítette a nem fizetett lakossági jelzáloghitel-állományának egy óriási részét. A felvásárló pedig az adósságok behajtásával foglalkozó Intrum Justitia volt, amely így – egy ún. engedményezési szerződés megkötése által (lásd bővebben: lentebb) – saját nevében hajthatja már be az adósoktól a hiteladósságokat. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy több ezer, de inkább több tízezer ember lehet érintett az Erste Bank és az Intrum között létrejött ügyletben. Ez a több tízezer ember pedig most már az Intrum Justitia Zrt. felé kell, hogy megfizesse elmaradt tartozásait.

 

Az Erste Bank követeléseit – a hazai jogi szabályozással egyezően – egy ún. engedményezési szerződés keretében adta el a behajtó cégnek. Ahogyan azt a hatályos Polgári Törvénykönyv is kimondja (Ptk. 6:193. §), az engedményezéssel az Intrum Justitia, mint engedményes az engedményező, vagyis az Erste Bank helyébe lépett. Ezt azt is jelenti, hogy a behajtó céget illetik már meg mindazok a jogok, amelyek eddig az Erstét illették meg. Az Intrum Justitia tehet lépéseket az adósságok behajtására, az Intrum Justitia indíthat jogi eljárást az adóssal szemben a követelése végrehajtása céljából.

Az engedményezés megtörténtével az Intrum Justitia levélben keresi meg az adósokat, amelyben tájékoztatja azokat az Erste Bankkal kötött ügylet megtörténtéről. Egyúttal arról is, hogy a továbbiakban már az Intrum Justitia felé kell megfizetni a még meg nem fizetett tartozásokat. Az Intrum Justitia a tartozások megfizetésére legtöbbször 5 (más esetekben több) napot biztosít. A határidő elteltével azonban az adósoknak általában még lehetőségükben áll lépéseket tenni ügyük előremozdítása és a válsághelyzet elkerülése érdekében.

Amennyiben Ön is érintett a témában, hiteladóssága van, vagy bármilyen más, rendezetlen pénzügyi viszony, elmaradás miatt levelet kap az Intrum Justitia Zrt.-től, kérjük, tegyen lépéseket ügye rendezése irányába és keresse fel Társaságunkat.

Társaságunk közreműködésével az adósoknak lehetőségükben áll felmérni tényleges pénzügyi-jogi helyzetüket, ügyük szakmai érdekvédelemben részesülhet.

Szakszerű szolgáltatásaink egyéni és csoportos képviseletet biztosítanak, lehetővé téve a hasonló helyzetben levő adósok hatékony és professzionális érdekérvényesítését  hitelintézetekkel és behajtó cégekkel szemben.